mfv Yiğit Hukuk Bürosu

Haberler & Yayınlar

Alt Kira Sözleşmelerinin Şerhi

Kira sözleşmelerinin şerhi ile uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır. Ancak alt kira sözleşmelerinin şerhi hususunda belirsizlikler mevcuttur. Bu yazımızda kısaca bu konuya değindik.

Kira Sözleşmesinin Üçüncü Kişiye Devri

1.1. Genel Anlamda Kira Sözleşmesinin Devri: TBK m. 205 sözleşmenin devrini düzenlemektedir. Maddeye göre sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında

Simsarlık Sözleşmeleri

Simsarlık Sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu’nun 520 ile 525. Maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu sözleşme türünün kanunda açıklaması ise şu şekilde yapılmaktadır: “Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir