Otonom Araçlar ile İlgili Uluslararası Mevzuat ve Gelişmeler 2020

                                                                               İndir

Otonom araç üreticileri, rekabetin de etkisi ile, otonom araç sistemleri üzerine AR-GE çalışmalarına sürekli olarak yatırım yapmaktadır. Milyarlarca dolar yatırım yapılan ve insanların hayatına doğrudan etki edecek bu modern çağ icadı için devletlerin bir geçiş sürecine önayak olmaları ve inovasyonu engellemeyecek şekilde düzenlemeler yapması gerekmektedir. Zira otonom araçlara dair çalışmalar devam ettikçe ve otonom araçların kullanımına olan talep arttıkça, kamu düzeninin sağlanması ve farklı birçok hukuki karışıklığın açığa kavuşturulması için hukuki düzenlemelerin yürürlüğe konmasına ihtiyaç duyulacaktır. Hali hazırda, özellikle otonom araçlar üzerinde çalışmalar yürüten şirketlerin bulunduğu ülkelerde otonom araçlara ilişkin yasa boşluğu, kanun koyucular tarafından giderilmeye çalışılmaktadır. Otonom araçların desteklenmesi ve buna dair mevzuat çalışması yapan ülkeler arasında özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Almanya başı çekmekte, bu alanda çalışma yapmak isteyen diğer ülkelere rol modeli olmaktadır. Ayrıca, Singapur, Hollanda, Güney Kore gibi ülkeler de yoğun bir şekilde çalışmalar yürütmektedir. İşbu çalışmamızda, otonom araçları, otonom araçların uluslarası mevzuattaki yerini, otonom araçlar üreticilerinin, kullanıcılarının hukuki sorumluluğa ilişkin tartışmaları irdeledik.

paylaşım:

Share on linkedin
Linkedin'de paylaş
Share on twitter
Twitter'da paylaş
Share on facebook
Facebook'ta paylaş
Share on whatsapp
Whatsapp'ta paylaş