HAKKIMIZDA

MFV & YİĞİT
HUKUK BÜROSU

MFV Yiğit Hukuk Bürosu, müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde güncel koşulları analiz ederek, ihtiyaçları karşılayacak hukuki çözümler sunmak için çalışmakta ve her bir müvekkiliyle uzun yıllara dayanan güven temelli profesyonel ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır.

Büromuz yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilere çeşitli alanlarda danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Kendimizi, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve en kompleks sorunlarına çözümler bulmak için, yüksek kalitede hizmeti en etkin ve en verimli şekilde sunmaya adadık. Müvekkillerimiz için daha çok değer üretmek için hukuki bilgimize ve tecrübemize başvuruyoruz.

Bütün müvekkillerimizin dava ve işlemlerine etkin, sağduyulu ve zamanında müdahale ediyoruz. Kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçları ne olursa olsun, sorunlarını aşmalarında duruma uygun tavsiyeleri doğru kişilerle veriyoruz.

Uzmanlık Alanlarımız

MFV YİĞİT Hukuk Bürosu olarak gerçek ve tüzel kişilere, hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşmadan mevzuattaki düzenlemeler ve uygulamalar kapsamında danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bir nevi önleyici vekillik hizmeti verirken; uyuşmazlıklar ile karşılaşılması durumunda da, bu uyuşmazlıkları yargı sistemimiz içerisinde en kısa sürede müvekkil lehine sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz.

Muhammet Fatih Vural

KURUCU ORTAK

Muhammet Fatih Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Deniz Hukuku, Şirketler Hukuku, Uluslararası Hukuk Bağlamında İnsancıl Hukuk, ve İnsan Hakları hukuku, Göç Hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. İsveç Lund Üniversitesinde Uluslararası İnsan Hakları alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Muhammet Yiğit

KURUCU ORTAK

Muhammet, şirketler hukuku, birleşme & devralmalar, enerji hukuku, gayrimenkul hukuku, sözleşmeler, göçmenlik hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, hisse satış işlemleri, genel kurullar, ortak girişim sözleşmeleri ve hissedarlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü de dahil olmak üzere gayrimenkul ve şirketler hukukunun tamamını kapsayacak şekilde çalışmaktadır. Ayrıca vatandaşlık süreçlerinde de tecrübelidir.

Son yıllarda, Muhammet,  dünya’nın en büyük ve en değerli enerji ve insan kaynakları şirketlerine enerji hukuku ve şirketler hukuku alanlarında danışmanlık yapmıştır. Bununla birlikte dünya’nın en büyük çalışma yeri çözümleri sağlayan şirketlerinden birine de başta kira sözleşmeleri olmak üzere gayrimenkul hukuku alanlarında danışmanlık yapmıştır.

Eğitim  :  

LL.M. Galatasaray Üniversitesi, Ekonomi Hukuku

LL.B. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yayımlar:
Dünya Bankası “2017 Doing Business”, “2017 Kamu İhaleleri”, “2017 Kamu-Özel İşbirliği (PPP)” raporlarına katkı sağlamıştır.

“Squeeze-Out And Sell-Out Rights in Turkish Public Companies”, co-author Att. Cem Davutoğlu, CEE Legal Matters, December 2015, issue 2.6,

“General Introduction to Real Estate Investment Companies in Turkey”, with co-author Att. Funda Ozsel, Cee Legal Matters, June 2016, issue 3.3