Şirketler ve Ticaret Hukuku

MFV & YİĞİT Hukuk Bürosu, Türk Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanında kurum/kuruluş ve gerçek kişilere hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Büromuz, müvekkillerinin işlerine olan bakış ve yaklaşımları kapsamında hedefledikleri amaçlarına ulaşmalarını sistematik şekilde sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda büromuzun işlemleri kuruluş, kurumsal ve yapısal konular, genel ve kurumsal sözleşmeler, uluslararası işlemleri de içermektedir.

MFV & YİĞİT Hukuk Bürosu olarak, çeşitli türdeki şirket kuruluşları, hissedar sözleşmeleri, yatırım sözleşmeleri, sermaye ve pay işlemleri ve diğer ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi hizmetlerini sunmaktadır. Bunların yanında MFV & YİĞİT Hukuk Bürosu, ortak girişim (joint venture) franchise sözleşmeleri, distribütörlük ve acente sözleşmeleri alanlarında da müvekkillerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Şirketler Hukuku alanındaki çalışmalar kapsamında Hukuk Büromuz şirketlerin kuruluş işlemlerinin yürütülmesi ve bu süreç ve sonrasında da bu konularda danışmanlık hizmetlerini de sağlamaktadır.

Şirketler Hukuku kapsamında şirketlerin satın alınması ve satımı (devri), yeniden yapılandırılması, tasfiye işlemleri, kriz yönetimi, konkordato da dahil olmak üzere mahkeme yolu ile koruma elde edilmesi, haciz işlemleri, şirketler hukukuna ilişkin talep ve uyuşmazlıklarda mahkemeler nezdinde temsil, rekabet ve diğer ilgili konulara yönelik izinler ve uygulamalar konusunda temsil ve danışmanlık hizmetler de Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerine sağlanmaktadır.

Aklınıza takılan bir şeyler mi var ?

Bize sorun, en kısa sürede cevaplayalım.