Enerji Hukuku

Türkiye, geçtiğimiz 15 yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Geleceğe uzanan yolda emin adımlarla yürünmesi adına “daha çok yerli ve daha çok yenilenebilir” hedefi doğrultusunda yerli ve yenilenebilir kaynaklar ön plana alınmıştır.

Bu kapsamda Türkiye’de, hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji üretimine yönelik teşviklerle birlikte yenilebilir enerjiye dayalı elektrik üretim santralleri açılmıştır. Böylelikle, 2002 yılında Türkiye’nin elektrik üretiminde %0,3 payı olan yenilenebilir enerji kaynakları Ekim 2017 itibariyle %12,16’ya ulaşmıştır.

Yenilenebilir enerji kapsamında rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri ihaleleri birbiri ardına ilân edilmektedir. Enerji yatırımları ve özelleştirmeler konusunda uygulanan güçlü teşvik politikası ve yerli enerji hareketini destekleyen stratejiler ve yenilebilir enerji üretimin henüz başlangıç safhasında ve gelişmeye müsait olması enerji sektörüne yatırım için önemli fırsatlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

MFV & Yiğit Hukuk Bürosu olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektöre girmeyi düşünen şirketlere lisans ve mevzuatla ilişkili konularda, ekipman tedarik sözleşmelerinde, proje süreçlerinde, ihale süreçlerinde danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız.

 

Aklınıza takılan bir şeyler mi var ?

Bize sorun, en kısa sürede cevaplayalım.