Otonom Araçlar ile İlgili Uluslararası Mevzuat ve Gelişmeler 2020

Çağımızın en büyük teknolojik buluşlarından biri olarak görülen kendi kendine sürüş yapabilen otonom araçlar, zamanla toplum içerisinde kendine iyice yer edinecektir. İşbu makalemizde otonom araçlar ile ilgili uluslararası mevzuatı ve gelişmeleri inceledik.

Alt Kira Sözleşmelerinin Şerhi

Kira sözleşmelerinin şerhi ile uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır. Ancak alt kira sözleşmelerinin şerhi hususunda belirsizlikler mevcuttur. Bu yazımızda kısaca bu konuya değindik.

Kira Sözleşmesinin Tapuda Şerhi İşleminin Mali Yönü

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin 10. altbaşlığı adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamının ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedelinin üzerinden binde 6,83 oranında tapu harcı olacağını belirtir.  Taraflar arasında imzalanmış kira sözleşmesi noter huzurunda yapılmamış ise bu durumda Vergi Kanununda […]

Kira Sözleşmesinin Üçüncü Kişiye Devri

1.1. Genel Anlamda Kira Sözleşmesinin Devri: TBK m. 205 sözleşmenin devrini düzenlemektedir. Maddeye göre sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır. İlgili maddenin 2’nci fıkrası uyarınca “Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan […]

Simsarlık Sözleşmeleri

Simsarlık Sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu’nun 520 ile 525. Maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu sözleşme türünün kanunda açıklaması ise şu şekilde yapılmaktadır: “Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir”. Uygulamada simsarlık sözleşmeleri işçi bulma ve yerleştirme faaliyetleri yürüten özel istihdam büroları, emlakçılar […]