Simsarlık Sözleşmeleri

Simsarlık Sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu’nun 520 ile 525. Maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu sözleşme türünün kanunda açıklaması ise şu şekilde yapılmaktadır: “Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir”. Uygulamada simsarlık sözleşmeleri işçi bulma ve yerleştirme faaliyetleri yürüten özel istihdam büroları, emlakçılar veya şirket satıcısı veya alıcısını buluşturan komisyoncular şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.

Simsarlar, örneğin özel istihdam bürolarını ele alındığında, işveren ile işçinin arasındaki iş sözleşmesinin kurulmasına imkân sağlamak amacıyla işçinin seçimi için görüşmeler yapar, toplantılara katılır, işveren ile işçinin yapacağı sözleşmenin müzakerelerini yapıp bunu yürütebilir.

Simsarlık, kanunda birkaç madde ile tanımlansa da vekalet sözleşmelerine ilişkin hükümlerde simsarlık sözleşmelerine uygulanmaktadır. Bu kapsamda simsarlık sözleşmeleri için yazılı şekil şartı bulunmamaktadır. Ancak ispat açısından sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ileride doğabilecek ihtilafların önüne geçmek için önemlidir.

Simsarlar faaliyetlerini yürütürken kendisine işi veren, diğer anlamda vekalet verenin talimatına uygun olarak yürütmekle yükümlüdür. Ancak, vekâlet verenden izin alma imkânı bulunmadığında, durumu bilseydi onun da izin vereceği açık olan hâllerde, vekil talimattan ayrılabilir. Bunun dışındaki durumlarda vekil, talimattan ayrılırsa, bundan doğan zararı karşılamadıkça işi görmüş olsa bile, vekâlet borcunu ifa etmiş olmaz. Dolayısıyla yapılacak faaliyette sorumluluk açısından önemli olan nokta simsarın, vekalet verenin talimatlarına uygun olarak hareket edip etmemesidir. Örnek olarak özel istihdam büroları için işverenin, özel istihdam lisansı olan şirketten spesifik olarak istediği özelliklere uygun bir işçi bulması talimatının vekil olan özel istihdam belgeli şirket tarafından yerine getirilmesi gerekir.

Simsarın üstlendiği görev vekalet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütülerek ifa edilmelidir. Gerekli özenin gösterilip gösterilmediğin tespitinde benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranışlar esas alınır.

paylaşım:

Share on linkedin
Linkedin'de paylaş
Share on twitter
Twitter'da paylaş
Share on facebook
Facebook'ta paylaş
Share on whatsapp
Whatsapp'ta paylaş